Údržba zeleně


Poskytujeme kvalitní údržbu zeleně a zpevněných venkovních ploch.

Garance, které společnost JiViŠ, s.r.o. poskytuje, jsou plně zakotveny v každé obchodní smlouvě. Ručíme za vykonanou činnost v plném rozsahu. Provádíme důslednou kontrolu bezúhonnosti a pracovního nasazení zaměstnanců.


Venkovní údržba zpevněných ploch a zeleně

  • sekání trávy
  • péče o dřeviny a květiny
  • likvidace plevele
  • prodej, dodávka a výsadba rostlin včetně projektu
  • prořezávka náletových dřevin, rizikové kácení
  • mytí venkovního mobiliáře
  • provoz a údržba dětských hřišť, pískovišť
  • obsluha odpadkových košů
  • zimní a letní údržba komunikací

Naše služby poskytované při správě nemovitostí

>> Technická správa

>> Vedení účetnictví

>> Vedení mzdové evidence

>> Prohlášení vlastníka

>> Úklid nemovitostí

>> Údržba zeleně

>> Domovník a recepční služby

Webové stránky SVJ/BD

Zřízení webových stránek pro společenství vlastníků a bytová družstva:
- elektronická nástěnka
- ukládání důležitých dokumentů
- informace o důležitých kontaktech
- online náhled na stav revizí
- online náhled pro statutární orgány na přehled vlastníků a evidovaných kontaktů

Naše služby poskytujeme i mimo Prahu.