Mzdová evidence

Součástí nabídky vedení účetnictví pro společenství vlastníků jednotek, bytová družstva a ostatní majitele bytových domů je rovněž kompletní vedení mzdové evidence.

Mzdovou evidenci vedeme svědomitě dle platných předpisů vč. jednání s příslušnými státními institucemi.

Vedení mzdové evidence

  • Kompletní zpracování mezd a personalistiky vč. dohod o provedení práce apod.
  • Placení mezd za klienta, případně zasílání platebních instrukcí pro internetové bankovnictví
  • Archivace vaší mzdové agendy

Komunikace se státními institucemi

  • Komunikace se státními institucemi – správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, finančními úřady
  • Přihlášení a odhlášení zaměstnance k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
  • Přihlášení zaměstnavatele k zdravotnímu a sociálnímu pojištění a příslušné dani
  • Zastoupení klienta při jednáních se státními institucemi
  • Zpracování podkladů pro pravidelné kontroly ze strany státních institucí
  • Zpracování ročních vyúčtování daní, hlášení pro příslušné instituce
  • Vypočítání zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu


Naše služby poskytované při správě nemovitostí

>> Technická správa

>> Vedení účetnictví

>> Vedení mzdové evidence

>> Prohlášení vlastníka

>> Úklid nemovitostí

>> Údržba zeleně

>> Domovník a recepční služby

Webové stránky SVJ/BD

Zřízení webových stránek pro společenství vlastníků a bytová družstva:
- elektronická nástěnka
- ukládání důležitých dokumentů
- informace o důležitých kontaktech
- online náhled na stav revizí
- online náhled pro statutární orgány na přehled vlastníků a evidovaných kontaktů

Naše služby poskytujeme i mimo Prahu.