Profesionální předseda společenství vlastníků

Zajišťujeme funkci profesionálního předsedy společenství vlastníků jednotek. Máme několikaleté zkušenosti se správou nemovitostí a vedením účetnictví. Jsme schopni profesionálně zajistit chod SVJ včetně zajištění správy a vedení účetnictví. Máme vlastní hlasovací software pro sčítání hlasů na shromáždění vlastníků. Pro společenství vlastníků v rámci funkce předsedy SVJ vedeme webové stránky s přehlednými informacemi pro členy SVJ.Zajištění řízení shromáždění SVJ

Na přípravu shromáždění se připravujeme.

 • Připravíme veškeré podklady,
 • zajistíme rozeslání pozvánek všem členům,
 • řídíme průběh shromáždění,
 • vyhotovíme zápis ze shromáždění,
 • podáváme návrhy změn do Obchodního rejstříku.


Prezence a sčítání hlasů na shromáždění vlastníků vlastním softwarem

Sečteme a připravíme podklady pomocí vlastního hlasovacího softwaru.
- sčítání hlasování na klasických schůzích s osobní účastí
- sčítání korespondenčního hlasování (per rollam)
- generování zápisu ze schůze
- náhled průběhu schůze na webových stránkách SVJ
- přehled všech schůzí na webu s výsledkem hlasování i podrobnostmi kdo jak hlasoval


Elektronická nástěnka pro členy SVJ

Veškeré informace o dění v SVJ jsou dostupné prostřednictvím elektronické nástěnky na webových stránkách SVJ. Ukládány jsou jak informace o aktuálním dění, tak dokumenty, smlouvy, oznámení o odstávkách, řešení závad atd. Informace obsahující osobní údaje jsou dostupné pouze pro přihlášené členy SVJ. O vložení jakékoliv aktuality je možné se nechat informavoat automatickou notifikací na registrovaný email člena SVJ.


Šetříme Váš čas a peníze

 • Zajistíme veškeré běžné opravy
 • Provedeme pravidelné vnitřní kontroly
 • Vaše nemovitost bude stále v dobrém stavu a nebude tak ztrácet hodnotu
 • Pohlídáme termíny revizních prohlídek
 • Postaráme se o zeleň v okolí Vašeho objektu
 • Optimalizujeme výdaje na opravy a energie
 • Dbáme na bezpečnostní a protipožární předpisy
 • Obstaráme technickou i provozní dokumentaci
 • Spotřebuje se jen tolik materiálu, kolik je skutečně potřeba
 • V případě nutnosti je Vám nonstop k dispozici naše smluvní havarijní služba
 • Nebudete se muset zabývat provozními záležitostmi

Naše služby poskytované při správě nemovitostí

>> Technická správa

>> Vedení účetnictví

>> Vedení mzdové evidence

>> Prohlášení vlastníka

>> Úklid nemovitostí

>> Údržba zeleně

>> Domovník a recepční služby

Webové stránky SVJ/BD

Zřízení webových stránek pro společenství vlastníků a bytová družstva:
- elektronická nástěnka
- ukládání důležitých dokumentů
- informace o důležitých kontaktech
- online náhled na stav revizí
- online náhled pro statutární orgány na přehled vlastníků a evidovaných kontaktů

Naše služby poskytujeme i mimo Prahu.