Převod bytů do osobního vlastnictví

Komplexní zpracování prohlášení vlastníka a založení společenství vlastníků jednotek

Zpracováváme prohlášení vlastníka budovy v souladu s platnou legislativou. Prohlášení vlastníka budovy provádíme včetně zaměření jednotek a sepsání smluv o převodu jednotek do vlastnictví.

Vlastnímu převodu bytů do osobního vlastnictví předchází vypracování Prohlášení vlastníka a jeho předložení příslušnému katastru nemovitostí. Následuje zpracování Smluv o převodech bytů do osobního vlastnictví a jejich předložení příslušnému katastru nemovitostí. Po zapsání vlastnictví k bytovým či nebytovým jednotkám se zakládá Společenství vlastníků jednotek. Následuje případná likvidace družstva. Prohlášení vlastníka s převodními smlouvami a založením společenství vlastníků jsme schopni zajistit do 3 měsíců.


Prohlášení vlastníka

 • účast na schůzích, informování družstevníků o postupu převodu bytů do osobního vlastnictví
 • v případě, že družstvo nemá k dispozici projektovou dokumentaci, její dohledání v archivu příslušného úřadu
 • kontrola a přeměření bytů, nebytových prostor a společných částí domu
 • zpracování prohlášení vlastníka a předání ke kontrole statutárním zástupcům vlastníka domu
 • zpracování návrhu na vklad prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí + kompletní poradenství k této problematice
 • zpracování smluv o převodu bytů do vlastnictví
 • zpracování návrhů na vklady smluv o převodu do katastru nemovitostí
 • kompletní poradenství k této problematice

Vznik společenství vlastníků jednotek

 • účast na přípravných schůzích
 • zpracování pozvánek na první schůzi shromáždění vlastníků a jejich rozeslání, příprava podkladů pro schůzi
 • zpracování stanov
 • zpracování pravidel pro přispívání spoluvlastníků na provoz domu
 • zajištění účasti notáře na první schůzi shromáždění vlastníků, včetně notářského zápisu ze schůze
 • organizace a účast zástupce společnosti na první schůzi shromáždění
 • zpracování návrhu na vklad společenství vlastníků do rejstříku společenství vlastníků jednotek
 • kompletní poradenství k této problematice

Naše služby poskytované při správě nemovitostí

>> Technická správa

>> Vedení účetnictví

>> Vedení mzdové evidence

>> Prohlášení vlastníka

>> Úklid nemovitostí

>> Údržba zeleně

>> Domovník a recepční služby

Webové stránky SVJ/BD

Zřízení webových stránek pro společenství vlastníků a bytová družstva:
- elektronická nástěnka
- ukládání důležitých dokumentů
- informace o důležitých kontaktech
- online náhled na stav revizí
- online náhled pro statutární orgány na přehled vlastníků a evidovaných kontaktů

Naše služby poskytujeme i mimo Prahu.