• komplexní správa nemovitostí

 • vedení účetnictví

 • ostraha

 • stavební a úklidové práce

 • pojištění

 • Úvod
 • O nás
 • Technická správa
 • Vedení účetnictví
 • Úklid objektů
 • Pojištění nemovitostí
 • Mzdy
 • Informace
 • Kontakt
 • Je nutné ověřovat plnou moc pro zastupování na shromáždění vlastníků?

  Zastoupení vlastníka na shromáždění vlastníků je možné pouze na základě plné moci. Častým dotazem pak je, zda musí být plná moc ověřená.

  Plná moc je upravena v § 31 a násl. občanského zákoníku. Na plné moci nemusí být podpis zmocnitele notářsky ověřen, je to nutnost jenom pokud tak výslovně stanoví zákon, což v případě hlasování na shromáždění vlastníků zákon nestanovuje.

  Ověření plné moci je nutné jen tehdy, pokud :
  1) to stanoví pro daný případ zákon
  2) chce mít dotyčný jistotu, že plná moc nebude zpochybněna