• komplexní správa nemovitostí

 • vedení účetnictví

 • ostraha

 • stavební a úklidové práce

 • pojištění

 • Úvod
 • O nás
 • Technická správa
 • Vedení účetnictví
 • Úklid objektů
 • Pojištění nemovitostí
 • Mzdy
 • Informace
 • Kontakt
 • Odpovědnost za schůdnost chodníků a přilehlých komunikací

  Novelou zákona o pozemních komunikací z roku 2009 se povinnost úklidu chodníku, zejména odstraňování sněhu a náledí v zimním období, přenesla z vlastníků přilehlých nemovitostí přímo na vlastníky chodníků, jimiž jsou zpravidla obce. Ust. § 27 odst. 4 zákona o odpovědnosti vlastníků přilehlých nemovitostí za škody způsobené závadami ve schůdnosti chodníku bylo zrušeno, analogicky byla změněna i další ustanovení zákona. Nově za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti chodníku, odpovídá vlastník chodníku, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit.

  Pramen: http://www.mesec.cz/clanky/konec-ceskeho-otroctvi-pri-uklidu-chodniku/