• komplexní správa nemovitostí

 • vedení účetnictví

 • ostraha

 • stavební a úklidové práce

 • pojištění

 • Úvod
 • O nás
 • Technická správa
 • Vedení účetnictví
 • Úklid objektů
 • Pojištění nemovitostí
 • Mzdy
 • Informace
 • Kontakt
 • Vedení účetnictví

  • zpracování prvotních účetních dokladů,
  • vystavení platebních příkazů k úhradě / daně /,
  • evidence měsíčních plateb,
  • zpracování měsíční účetní uzávěrky,
  • účetní konzultace při osobním předáním čtvrtletní závěrky / na vyžádání /,
  • zpracování roční účetní závěrky,
  • zpracování daňového přiznání včetně příloh,
  • vyúčtování daně srážkové a zálohové,
  • inventarizace dle Zákona o účetnictví, § 29 a 30.
  • hlavní kniha
  • účetní deník
  • pokladní kniha
  • kniha pohledávek a závazků
  • kniha došlých faktur,
  • karty investičního majetku
  • záznamní povinnost k DPH
  • výsledovka, výkaz zisků a ztrát
  • rozvaha

  Daňová přiznání

  • fyzických osob
  • právnických osob
  • DPH
  • silniční daň