• komplexní správa nemovitostí

 • vedení účetnictví

 • ostraha

 • stavební a úklidové práce

 • pojištění

 • Úvod
 • O nás
 • Technická správa
 • Vedení účetnictví
 • Úklid objektů
 • Pojištění nemovitostí
 • Mzdy
 • Informace
 • Kontakt
 • Technická správa

  Komenského
  • evidence spravovaného majetku,
  • vedení korespondence, administrativní a technické dokumentace včetně archivace,
  • technické předávání a přejímání nájemních bytů a nebytových prostorů,
  • kontakt s nájemci a uživateli bytů a nebytových prostorů,
  • zajištění nepřetržité havarijní služby,
  • zajištění úklidu a schůdnosti chodníku, zejména zimní posypovou službou,
  • běžné opravy,velké opravy a rekonstrukce,
  • předepsané kontroly, zkoušky a revize tech. zařízení a odstranění zjištěných závad,
  • vedení a archivace tech. dokumentace (projektová dok., revize, pasporty apod.),
  • vystavování objednávek,
  • vystavování a uzavírání smluv po písemném odsouhlasení mandanta,
  • zajištění veškerých stavebních prací a revizí,
  • zajištění pojištění domu,
  • vypracování daně z nemovitosti.

  Nadstandardní činnost

  • zakládání Společenství vlastníků pro účely výstavby obytných domů s byty v osobním vlatnictví
  • zakládání Bytových družstev pro účely privatizace bytů
  • zajištění převodu bytů do osobního vlastnictví (zpracování "prohlášení vlastníka", založení Společenství vlastníků)
  • rekonstrukce účetnictví pro BD, SVJ a majitelů nemovitostí
  • pasportizace bytů a společných částí domu
  • ekonomické a právní poradenství
  • řízení členských schůzí a shromáždění vlstníků
  • vypracování daně z nemovitosti, daně z převodů nemovitosti
  • vypracování stanov pro společenství vlastníků a bytová družstva