• komplexní správa nemovitostí

 • vedení účetnictví

 • ostraha

 • stavební a úklidové práce

 • pojištění

 • Úvod
 • O nás
 • Technická správa
 • Vedení účetnictví
 • Úklid objektů
 • Pojištění nemovitostí
 • Mzdy
 • Informace
 • Kontakt
 • Mzdová a personální agenda

  • zpracování mezd pro malé i velké organizace
  • zpracování přehledu pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
  • nástup a výstup zaměstnance
  • roční zúčtování mezd
  • roční zúčtování daní
  • potvrzení pro úřady (zaměstnanci)
  • personální poradenství
  • sepisování pracovních smluv a výpovědí
  • cestovní náhrady, použití služebních aut pro soukromé účely, stravenky

  Zajistíme pracovní smlouvy, dohody, nástupy a odchody zaměstnanců, zápočtové a evidenční listy důchodového zabezpečení, rozvázání pracovně právního vztahu zaměstnance a zaměstnavatele, přihlášky a odhlášky zaměstnanců na úřadech.

  Zpracujeme přehledy o zdanitelných příjmech, o vyměřovacích základech, mzdové listy a převodní příkazy k úhradě odvodů a srážek z mezd, vyúčtování daní zaměstnanců (vyúčtování daně ze závislé činnosti) a organizace (vyúčtování zálohové a srážkové daně).

  Zastupujeme klienta při kontrolách na České správě sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťovnách a při mzdových kontrolách na Finančním úřadě.